Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Projecte Solidari 17-18

DEFENSEM EL DRET AL LLEURE, LA CULTURA I L’ESPORT

 

El dret a l'esport, al joc i a l’oci constitueix un estímul per al desenvolupament afectiu, físic, intel·lectual i social de la infantesa i l'adolescència, a més de ser un factor d'equilibri, autorealització i prevenció.

Volem crear consciència de la universalitat d'aquest dret i com de necessari és per al seu exercici la defensa que se’n faci per part de tothom a qualsevol lloc del món.

Les tendències alarmants que afecten el ple exercici d’aquest dret es repeteixen a tot arreu, la qual cosa té un impacte negatiu en el desenvolupament dels infants:

1.   La indiferència de la societat davant la importància de jugar i accedir a la cultura.

2.   Focus en estudis teòrics i acadèmics a les escoles, deixant de banda altres dimensions.

3.   Explotació comercial creixent de nens i deterioració de tradicions culturals.

4.   Preparació inadequada dels nens per viure en una societat canviant.

5.   Segregació creixent de nens a la comunitat.

6.   El nombre creixent de nens laborables i les seves condicions laborables inacceptables.

7. Exposició constant de nens a la guerra, violència, explotació i destrucció. Ènfasis en la competitivitat agresiva i la victòria sobretot en els esports.

PROJECTE

El projecte se situa a Tanzània, a la ciutat de Mwanza, concretament situada al nord-oest del país, a l’extrem sud-est del llac Victòria, a uns 300 km de la frontera amb Kènia, i al petit poble de Masonga, situat al nord del país, a la riba est del llac Victòria a pocs quilòmetres de la frontera amb Kènia.

Atès que els alumnes maristes d’aquestes localitats romanen a les escoles durant els caps de setmana, hi ha l'oportunitat i responsabilitat de promoure entre ells el bon ús del temps lliure, desenvolupant els seus talents i entreteniments, activitats que des de la creació de les escoles s'han mostrat com una part fonamental en l'estructura i dinàmica escolar. No obstant això, fins al moment es treballa amb manques significatives de material.

La nostra intenció és col·laborar amb les escoles en el seu esforç per donar eines que facilitin l’exercici i la participació de nens i nenes en activitats culturals i esportives: guitarra, dansa, ciències, futbol, basquetbol, voleibol.

 

Més informació del projecte

Projecte Solidari 16-17

CAUSES DE LA GUERRA A SÍRIA

Per saber quins són els motius que han portat a Síria a viure una guerra que s’allarga ja més de 4 anys cal entendre el context sòcio-històric.

Després de la primera guerra mundial, unes quantes “potències” europees van definir les fronteres a l’orient mitjà. En aquesta divisió no es va tenir en consideració la diversitat cultural i religiosa de les regions. Al territori conegut avui com Síria, van quedar agrupades diferents ètnies i religions.

Síria ha estat governada des de la dècada dels 70 per una minoria xiïta (12% de la població), amb la família Assad al cap davant. El país es va modernitzar des de llavors, però a base d’un règim que reprimia la llibertat d’expressió i criminalitzava dissidents.

Amb la primavera àrab, i després de dures repressions a les manifestacions en contra del règim, es van organitzar petits grups rebels armats que van anar creixent fins que la situació va arribar a la guerra civil. Tot i que els rebels diuen voler instaurar la democràcia al país, la veritat és que també han causat estralls a la població civil.

A la guerra a Síria no només intervenen aquests dos actors, sinó que hi ha estats com Rússia, Iran i grups fonamentalistes que donen suport al règim d’Assad. El seu interès recau sobretot en les reserves de petroli del país, i el control d’aquesta zona més vulnerables, entre ells, els infants.

Ara mateix el nombre de refugiats a causa de la guerra supera els 4 milions, amb una Comunitat Europea mirant cap a un altre costat.


PROJECTE FRATELLI

Donada aquesta situació d’emergència, les congregacions de La Salle i Maristes, cridats pels últims Capítols Generals a anar a “noves terres” (FMS) i “més enllà de les fronteres” (FSC) van anunciar l’inici del Projecte Fratelli. Per a fer-ho, al mes de setembre de l’any passat, van viatjar cap al Líban un germà de La Salle, Andrés Porras, i un germà Marista, Miquel Cubeles, que fins ara acompanyava la missió educativa amb infants en situació de risc d’exclusió social al Centre Obert Compartir, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona.

Aquest projecte conjunt proposa dues línies d’acció: la primera, seguint els suggeriments dels germans in situ, iniciar un projecte de creació d’espais per atendre els infants desplaçats. En segon lloc, establir al Líban una Oficina Internacional de Coordinació. Aquesta creació és necessària per coordinar les activitats del dia a dia.

La primera línia d’acció ja està en marxa, després d’uns mesos d’indagació i d’anàlisi de la realitat, s’ha obert un espai d’acollida a infants refugiats, tant sirians com iraquians, de la mà de l’ONG local INSAN.
Els germans que estan duent a terme el projecte han demanat a l’ONGD SED que, a través del projecte de col·laboració i la campanya d’emergència engegada per l’entitat, doni suport en tres àmbits; en els desplaçaments dels infants fins l’escola, en material educatiu i en l’atenció a les famílies dels infants com a ajuda humanitària.

Després de l’obertura d’aquestes dues activitats, es preveu estar en millor situació per decidir sobre l’ampliació d’activitats que corresponguin a les necessitats dels joves afectats pel conflicte.

Més informació del projecte a:

https://www.facebook.com/FratelliLibano/?fref=ts

 https://www.youtube.com/watch?v=CRVvgiEw6B4&feature=youtu.be

Projecte Solidari 15-16

PROJECTE FRATELLI. Quatre anys després del començament del conflicte a Síria, més de 4 milions de persones s’han convertit en refugiades, han abandonat casa seva i han buscat un refugi segur en països veïns com el Líban, Jordània, l’Iraq i Turquia. Només el Líban acull ja en 2014 a més d’1 milió de sirians, el que està suposant una gran pressió sobre els recursos i infraestructures del país. Donada aquesta situació d’emergència, les congregacions de la Salle i Maristes, cridats pels últims capítols generals a anar a “noves terres” (FMS) I “més enllà de les fronteres” (FSC) van anunciar el passat 5 d’abril de 2015 la intenció d’iniciar el projecte Fratelli.

Aquest projecte conjunt proposa dues línies d’acció: la primera, seguint les suggerències dels germans in situ, iniciar un projecte de creació d’espais per atendre als infants desplaçats. En segon lloc, establir al Líban una Oficina Internacional de Coordinació. Aquesta creació es necessària per coordinar les activitats del dia a dia.

Després de l’apertura d’aquestes dues activitats, es preveu estar en millor situació per decidir sobre l’ampliació d’activitats que corresponguin a les necessitats dels joves afectats pel conflicte.


 

PROJECTE. Reinserció social de menors adolescents exsoldats, en conflicte amb la llei i del carrer en risc d’exclusió de la ciutat de Berbérati. República Centreafricana. El col·lectiu protagonista de l’acció al Sud del projecte són els infants i adolescents de la zona de Berbérati que han quedat en situació de vulnerabilitat al marge de la llei i de la societat perquè s’han incorporat als grups armats Anti-balaka existents a la regió des de l’esclat del conflicte i no tenen els recursos o les capacitats per deixar les armes i recuperar un model de vida digne sense violència.

En total, es treballarà amb 150 adolescents menors d’edat. Se celebraran reunions periòdiques amb els protagonistes de l’acció, sessions de formació “Education à la Vie et à l’Amour” i mètodes d'educació en la NO-violència i grups de diàleg. Així mateix, es duran a terme treballs de capacitació en el cultiu de la terra com a model de treball i eina per assolir un nivell de vida dignes, ajudant-los a desenvolupar les seves capacitats i aptituds per guanyar- se la vida dignament. Abans, però, de començar a treballar la terra se’ls instarà que abandonin els matxets i les armes (oficialment), a més a més de la lectura i signatura d'un compromís individual.

Amb aquesta projecte es pretén que aquells adolescents que es troben en risc o situació d’exclusió fruit de diverses circumstàncies, sovint alienes a la seva voluntat, puguin entrar en un procés per a la seva recuperació i reinserció social, evitant en la mesura del possible procediments judicials i, inclús, l’internament en centres de reclusió.

Projecte Solidari 2014-15

Mitãnguéra rekove porâve rekavo. Millora dels hàbits d’higiene dels nens i les nenes de carrer de la ciutat d’Horqueta (Paraguai) 

El centre obert Mitãnguéra Rekové es troba situat a Horqueta, una població situada a 428 km de la capital (Asunción) al Departament de Concepción, al nord-est de Paraguai. 

El Centre Obert Mitãnguéra Rekove neix l’any 2000 d’una iniciativa d’estudiants i voluntaris/es Maristes, amb la col—laboració de SED, per donar resposta a una realitat molt concreta del Barri de San Roque: nens en situació de carrer treballant des d’edats molt curtes. A l’actualitat, el centre acull, repartits en els torns de matí i tarda, uns 80 nens i nenes procedents de diferents barris de la població. La majoria pertanyen a famílies desestructurades amb escassos recursos i diferents problemàtiques socials.

L’objectiu principal de la tasca del centre és prevenir l’abandonament escolar i oferir un espai d’acompanyament i trobada per a infants i joves. A partir d’activitats, com l’esport, la música, els deures, el joc, la cuina o la higiene, s’intenta crear una relació educativa basada en la confiança i l’estima, un projecte que implica a la comunitat i a les famílies en la tasca de protegir els infants i els seus Drets.

Al llarg del 2015, l’equip d’educadores i educadors del centre Mitãnguéra Rekove vol desenvolupar un seguit de trobades de formació i sensibilització en hàbits higiènics i de salut amb els infants i joves del centre i llurs mares i pares, amb la col—laboració de professionals de l’àmbit sanitari. 

 

 

 

Projecte Solidari 13-14

Per aquest curs l'escola col·labora en el projecte que l'ONG SED té a Mwanza (Tanzània). Aquest consisteix en millorar la qualitat en l'escola Marist Boys Secondary School per tal que els nois puguin desenvolupar totes les seves capacitats i esdevinguin motors de canvi en la seva societat.

Si vols saber-ne més, no et pots perdre el vídeo del projecte que tens a continuació.