Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Feines d'estiu 2n ESO 2017

Els alumnes que no han superat totes les matèries al juny han de fer els exàmens de les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre de 2017. 
La presentació de les feines completes i ben presentades és requisit indispensable per aprovar la matèria.

Podeu consultar les feines de recuperació i properament el calendari d'exàmens després del salt.

Llegeix més:Feines d'estiu 2n ESO 2017

Criteris d'avaluació 2nESO

Aquí podeu consultar els criteris d'avaluació de cada una de les assignatures que s'imparteixen a secundària. Feu clic sobre el nom de l'assignatura per descarregar el document corresponent.

 

Subcategories