Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Presentació Infantil

 L'educació infantil ésl'etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos:

  • primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys).
  • segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys).

El segon cicle, de caràcter gratuït, s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Àrees de coneixement

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges