Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Mestres 6è

CURS 2016-2017

GRUP TUTOR/A
6PRI A GEMMA GAROLA
6PRI B MIQUEL CASTELL
6PRI C MIGUEL ÁNGEL PALOMAR
6PRI D HELENA BALLESTEROS
ANGLÈS ANNA MARRUECOS
PLÀSTICA ANNA MARRUECOS
ED. FÍSICA JORDI ROGER
MÚSICA MONTSE CARRASCAL
INFORMÀTICA BERTA FARRÉ