Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Servei de Mitja Pensió

 

     WEB MITJA PENSIO

LA CONTRASENYA DE LA WEB = CONTRASENYA BLOG DEL VOSTRE CURS 

  

* CANVI MENÚ A SANTS: Canviem el menú de DILLUNS 8 per DIMARTS 9 per gestió de proveïdors. Gràcies i disculpeu!

menuS 

MENÚ

SANTS

menuLC

MENÚ

LES CORTS

Imatge preus

 

 

PREUS DEL MENJADOR

(Curs 2017-18)

 

Recordeu que, a part de poder descarregar el menú de l'escola amb una proposta de sopar, en el document també trobareu el menú sense gluten, sense lactosa, sense ou, sense peix i sense proteïna làctica! 

ATENCIÓ! Properament començem amb els tallers i activitats per als infants durant el migdia. Us anirem actualitzant informació dels espais i temàtiques dels tallers segons l'edat.

SERVEI DE MITJA PENSIÓ

Durant el temps de mitja pensió, els i les alumnes s’alimenten, s’esbargeixen, aprenen i descansen. El col·legi, doncs, atén tant les necessitats nutricionals com pedagògiques dels alumnes, tot vetllant pel bon funcionament del servei que s’ofereix.

Disposem de cuina pròpia, degudament autoritzada. Els menús s’elaboren mensualment per una especialista de nutrició i dietètica que segueix la Guia de l’alimentació saludable en l’etapa escolar de l’Agència de la Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, assegurem una dieta equilibrada, rica i sana. A més, sota prescripció mèdica, la cuina de l’escola elabora dietes per a intoleràncies, al·lèrgies i règims específics.

L’objectiu del col·legi és proporcionar als i les alumnes un menjar de qualitat, desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics i alimentaris saludables, fomentar les normes de comportament i planificar activitats de lleure que contribueixin a llur desenvolupament integral.

Per a aquells alumnes que ho necessitin, disposem d'un espai per guardar els seus raspalls de dents. Hauran de portar un petit estoig transpirable, amb el raspall i pasta dentífrica, marcat amb nom, cognoms i curs" (a primària els alumnes s'han de fer responsables d'aquest material. En el cas de EI.4 i EI.5 el portaran a la motxilla diàriament)

 

Comptem amb monitors de menjador i de vigilància de pati que vetllen pel bon funcionament del servei. 

Els monitors/es de menjador col·laboren en:

  ·  Incorporar progressivament nous aliments per avançar en el procés d’educació del paladar i del plaer de menjar

  ·   Acostumar a la ingesta de tots els aliments; tant els que agraden com els que no (sense excepcions a no ser que hi hagi un justificant mèdic d’intolerància i/o al·lèrgia)

  ·   Potenciar habilitats i actituds a taula, com per exemple:

o   Seure adequadament

o   Utilitzar correctament els utensilis

o   Menjar de manera tranquil·la i mastegar a poc a poc petits trossos d’aliment

o   Parlar amb un to de veu agradable i mai amb la boca plena

 ·  Desenvolupar hàbits d’higiene com rentar-se correctament les mans abans i després de cada àpat, manipular higiènicament els aliments,...

  ·  Fomentar les normes de comportament i el respecte cap als companys i educadors

  

Els monitors/es de pati s’encarreguen de:

  ·   Potenciar valors d’acord amb el caràcter propi del centre

  ·   Atendre a les necessitats específiques de cada alumne

 · Mediar en els  conflictes que sorgeixin i ajudar a que els alumnes desenvolupin autonomia en la presa de decisions 

 · Planificar i dur a terme tallers i activitats que contribueixin al desenvolupament de la personalitat i al foment d’hàbits socials i culturals.