Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Feines d'estiu 1r BTL 2017

Els alumnes que no han superat totes les matèries al juny han de fer els exàmens de les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre de 2017.
 La presentació de les feines completes i ben presentades és requisit indispensable per aprovar la matèria.

Podeu consultar les feines de recuperació i properament el calendari d'exàmens després del salt.

 

 1r BTL

ANGLÈS

BIOLOGIA

BIOLOGIA DOSSIER

CASTELLÀ

CATALÀ

CULTURA AUDIOVISUAL

CULTURA CIENTÍFICA

DIBUIX TÈCNIC

ECONOMIA

ECONOMIA DE L'EMPRESA

FILOSOFIA

FÍSICA

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

LLATÍ

MATEMÀTIQUES CCSS

MATEMÀTIQUES

QUÍMICA

RELIGIÓ

FITXA RELIGIÓ

TECNOLOGIA