Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Feines d'estiu 4t ESO 2017

Els alumnes que no han superat totes les matèries al juny han de fer els exàmens de les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre de 2017. 
La presentació de les feines completes i ben presentades és requisit indispensable per aprovar la matèria.

Podeu consultar les feines de recuperació i properament el calendari d'exàmens després del salt.

 

 4t ESO

ALEMANY

ANGLÈS

BIOLOGIA I GEOLOGIA

CASTELLÀ

CATALÀ

CATALÀ DOSSIER

ECONOMIA

EDUCACIÓ FÍSICA

FILOSOFIA

FÍSICA I QUÍMICA

LLATÍ

LLATÍ DOSSIER

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES DOSSIER

PLÀSTICA

RELIGIÓ

SOCIALS

TECNOLOGIA