Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Criteris d'avaluació 1rESO

Aquí podeu consultar els criteris d'avaluació de cada una de les assignatures que s'imparteixen a secundària. Feu clic sobre el nom de l'assignatura per descarregar el document corresponent.