Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Projecte Aprenentatge i Servei

m116 m117   aps profes

El passat 8 de juny, en una acte organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics de Les Corts, es van presentar al Saló del Consell de la Seu del Districte (Plaça Comes, 18) els projectes d'aprenentatge i servei realitzats al llarg del curs als diferents centres de Les Corts.

La presentació la van portar a terme la Natalia Navarrete i l'Elisa Sanz, professores encarregades del projecte a la nostra Escola. En ella es va fer referència a vuit dels dotze projectes dissenyats al centre. S'ha reflectit la importància i les grans possibilitats que obren aquests projectes als adolescents i les habilitats que treballen en la majoria de les ocasions molt diferents a les que desenvolupen a les aules.

Podeu veure un recull dels diferents projectes a l'Espai expositiu de les Corts (Plaça Comes, 18) els dies feiners de juny de 10 a 20 hores.

En aquest enllaç podeu veure tots els projectes d'aprenentatge i servei realitzats al centre.