Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Nivell A2 d'Alemany

Curs d'alemany enfocat a l'assentament i ampliació dels coneixements adquirits durant l'aprenentatge del nivell A1, assolit amb l'acabament de 4t d'ESO, amb l'objectiu d'apropar-se el màxim possible a l'assoliment del nivell A2, nivells dins del Marc Europeu de Referència per a les llengües (MERC), afermant i progressant en l'aprenentatge de la llengua alemanya en tots els seus àmbits competencials (comprensió oral, auditiva, escrita i d'ús). 

En podeu llegir tota la informació AQUÍ

També podeu descarregar el FULL D'INSCRIPCIÓ