Maristes Sants-Les Corts

vendadellibres3

Equips i càrrecs

EQUIP DIRECTIU

Sr. Raimon Novell

Director

Sra. Esther Bové

Sotsdirectora

Sr. Jesús Gallego

Cap d’estudis Infantil i Primària

Sra. Mayte Ramos

Cap d’estudis ESO i Batxillerat

Sr. Jordi Roger

Coordinador de Pastoral

Sra. Mari Carmen Sánchez

Administradora

 

EQUIP PEDAGÒGIC INFANTIL I PRIMÀRIA

Sr. Jesús Gallego

Cap d’estudis Infantil i Primària

Sra. Maria Basart

Coordinadora Pedagògica i d’Infantil

Sra. Marta Luque

Coordinadora Equip d’Orientació

Sra. Esther Gracia

Coordinadora Infantil

Sra. Sandra Rosselló

Coordinadora Cicle Inicial

Sr. M Àngel Suárez

Coordinador Cicle Mitjà

Sra. Helena Ballesteros

Coordinadora Cicle Superior

Sr. Jordi Roger

Coordinador de Pastoral

 

EQUIP PEDAGÒGIC SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA i BATXILLERAT

Sra. Mayte Ramos

Cap d’estudis ESO i Batxillerat

Sr. Nacho Padró

Coordinador ESO

Sra. Isabel Mata

Coordinadora Batxillerat

Sra. Sílvia Flores

Coordinadora 1r ESO

Sra. Esther Gómez

Coordinadora 2n ESO

Sra. Maria José Bayarri

Coordinadora 3r ESO

Sra. Marta Soriano

Coordinadora 4t ESO

Sr. Ivan González

Coordinador de Pastoral ESO-BTL

Sra. Marta Luque

Coordinadora Equip d’Orientació

 

CAPS DE DEPARTAMENT

Llengües Catalana i Castellana

Sr. Jordi Vilà

Matemàtiques

Sra. Karmentxu Balugo

Idiomes

Sr. Enric Rubio

Socials

Sr. Carles García

Experimentals

Sra. Arantxa Herencia

Tecnologia

Sr. Jordi Durán

Expressió

Sr. Goar Navarro

ERE

G. Quique Alegre

 

EQUIP DE PASTORAL

INFANTIL i PRIMÀRIA ESO i BATXILLERAT
Sra. Rocío Espejo Sra. Natalia Navarrete
Sra. Núria Giralt

Sra. Elisa Sanz

Sr. Víctor Guasch Sr. Manuel Fincias
Sr. Jordi Roger Sra. Lluïsa Zaidín
  Sr. Ivan González
   
ASSESSORS MOVIMENTS  
AJMACOR G. Jordi Rodríguez
AE Montserrat Sra. Núria Giralt

 

ALTRES FUNCIONS

Equip Orientació

Sra. Sònia Domínguez, Sra. Montse Gálvez, Sra. Marta Luque, Sra. Sonia Sánchez.

   

Gestió de Qualitat

Sr. Joan Manel Vilaplana

   
Coordinació APS Sra. Natalia Navarrete
   

Comissió TIC-TAC

Sra. Maria Basart, Sr. Raimon Novell, Sr. Nacho Padró, Sr. Gaspar Pujol

 

 

Memòria Fotogràfica Sr. Josep Ma Hernández

 

 

Coordinació MOODLE
Sr. Jaume Burgués
   

Comissió Normalització Lingüística

Sra. Montse Navarro, Sra. Marta Soriano, Sr. Jordi Vilà

   

Comissió d’Atenció a la Diversitat

Sr. Raimon Novell, Sra. Mayte Ramos, Sr. Jesús Gallego, Sra. Marta Luque.

Comissió de Convivència General

 

 

Sr. Raimon Novell, Sr. Jesús Gallego, Sra. Ainhoa Molins, un representant dels alumnes

Comissió de Convivència Específica

Sra. Mayte Ramos/Sr. Jesús Gallego, Sra. Marta Luque/Sra. Sonia Sánchez, Sr. Nacho Padró/Sra.Maria Basart, un alumne quan s’escaigui.

Equip de Mediació

Sra. Sonia Sánchez, Sr.Miguel Àngel Palomar, Sr. Salva Casas, Sra. Maite García, Sra. Sílvia Flores

 Comitè de Seguretat i Salut

Sr. Raimon Novell, Sr. Víctor Jiménez, Sra. Ma Carmen Sánchez, Sra. Clara Valle.

Sra. Helena Ballesteros, Sr. Raimon Novell, Sra. Cati Figueredo, Sra. Teresa Roig, Sr. Jaume Miquel

 

 

Servei de comptabilitat

Sr. Jaume Miquel

   

Secretaria

Sra. Assumpta Boixareu

   

Cap de serveis

Sra. Fátima Santos

   

Coord. Esports Infantil i Primària

Sr. M. Àngel Palomar

Coord. Esports Secundària

Sr. Salva Casas

   

Migdia i menjador Inf.- Pri.

Sra. Maite García

Migdia i menjador Secundària

Sr. Oriol Barrero

   

Recepció Sants

Sra. Mercedes Abad, Sra. Isabel Pidemunt.

Recepció Les Corts

Sra. Sílvia Rourera, Sra. Montse Cañadó

   

Cap cuina Sants

Sr. Manuel Bernal

Equip de Cuina Sants

 

 


Sr. Manuel Bernal, Sr. Sergio Moral, Sra. Ana M. Nieto, Sra. M. Carmen Fuentes, Sra. Lorenza García, Sra. Mónica Alconcher, Sra. Esther Guzman

Cap cuina Les Corts

Sr. Òscar García

Equip de Cuina Les Corts

Sr. Òscar García, Sra. Marina Hernández, Sra. Conchita Sánchez, Sra. Feli Garrido.

Manteniment d'instal·lacions

Sr. Josep Campos, Sr. Manel Fusté, G. Carmelo Cortés

Manteniment TIC

Sr. Gaspar Pujol, Sr. Lorenzo Gama