Maristes Sants-Les Corts

vendadellibres3

Equips i càrrecs

EQUIP DIRECTIU

Sr. Raimon Novell

Director

Sra. Esther Bové

Sotsdirectora

Sr. Eloi Brufau

Cap d’estudis Infantil i Primària

Sr. Manuel Fincias 

Cap d’estudis ESO i Batxillerat

Sra. Núria Giralt 

Coordinadora de Pastoral

Sra. Mari Carmen Sánchez

Administradora

 

EQUIP PEDAGÒGIC INFANTIL I PRIMÀRIA

Sr. Eloi Brufau

Cap d’estudis Infantil i Primària

Sra. Esther Gracia

Coordinadora Pedagògica d’Infantil

Sra. Glòria Mercadé

Coordinadora Pedagògica de Primària

Sra. Marta Luque

Coordinadora Equip d’Orientació

Sra. Esther Gracia

Coordinadora Infantil

Sra. Sandra Rosselló

Coordinadora Cicle Inicial

Sra. Mercè Padró

Coordinadora Cicle Mitjà

Sra. Glòria Mercadé

Coordinadora Cicle Superior

Sra. Núria Giralt

Coordinadora de Pastoral

 

EQUIP PEDAGÒGIC SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA i BATXILLERAT

Sr. Manuel Fincias

Cap d’estudis ESO i Batxillerat

Sra. Isabel Mata

Coordinador Pedagògica ESO- Batxillerat

Sra. Dolors Ollé

Coordinadora 1r ESO

Sr. Oriol Barrero

Coordinador 2n ESO

Sr. Jordi Vilà

Coordinadorr 3r ESO

Sra. Mónica Ruedas

Coordinadora 4t ESO

Sr. Salvador Casas

Coordinador de Pastoral ESO-BTL

Sra. Montse Gálvez

Coordinadora Equip d’Orientació

 

CAPS DE DEPARTAMENT

Llengües Catalana i Castellana

Sra. Isabel Nuñez

Matemàtiques

Sra. Núria Reixach

Idiomes

Sr. Enric Rubio

Socials- Religió

Sr. Josep Mª Hernández

Experimentals

Sra. Teresa Gil

Tecnologia

Sr. Jordi Durán

Expressió

Sr. Lluïsa Zaidin

ERE

Sr. Nacho Padró (LC)

Sra. Neus Buenaventura (S)

 

EQUIP DE PASTORAL

INFANTIL i PRIMÀRIA ESO i BATXILLERAT
Sra. Núria Giralt Sr. Salvador Casas
Sra. Laia Vallverdú

Sra. Mª Lluïsa Bauzà

Sr. Víctor Guasch Sra. Teresa Gil
Sra. Glòria Mascarell Sra. Lluïsa Zaidín
 Sra. Rosa Balboa  Sr. Josep Mª Hernández 
   
ASSESSORS MOVIMENTS  
AJMACOR Sra. Glòria Mascarell
AE Montserrat Sra. Maria Basart

 

ALTRES FUNCIONS

Equip Orientació

Sra. Sònia Domínguez, Sra. Montse Gálvez, Sra. Marta Luque, Sra. Sonia Sánchez.

   

Gestió de Qualitat

Sr. Iván González

   
Coordinació APS Sra. Natalia Navarrete
   

Comissió TIC-TAC

Sra. Berta Farré, Sr. Jesús Gallego, Sr. Lorenzo Gama, Sr.  Raimon Novell

 

 

Memòria Fotogràfica Sr. Josep Ma Hernández/ xxxx

 

 

Coordinació MOODLE
Sr. Jaume Burgués
   

Comissió Normalització Lingüística

Sra. Montse Navarro, Sra. Marta Soriano, Sr. Jordi Vilà

   

Comissió d’Atenció a la Diversitat

Sr. Raimon Novell, Sr. Eloi Brufau, Sra. Marta Luque, Sr. Manolo Fincias

Comissió de Convivència General

 

 

Sr. Raimon Novell, Sra. Esther Bové, Sra. Isabel Mata, Sra. Ainhoa Molins, un representat d'alumnes. 

Comissió de Convivència Específica

Sr. Manolo Fincias, Sr. Eloi Brufau, Sra. Marta Luque, Sra. Sonia Sánchez, Sra. Isabel Mata, Sra. Esther Gracia, Sra. Gloria Mercadé, un alumne quan s'escaigui. 

Equip de Mediació

Sra. Sonia Sánchez, Sr.Miguel Àngel Palomar, Sr. Salva Casas, Sra. Sílvia Flores

 Comitè de Seguretat i Salut

Sr. Raimon Novell, Sr. Víctor Jiménez, Sra. Ma Carmen Sánchez, Sra. Clara Valle.

Sra. Helena Ballesteros, Sr. Raimon Novell, Sra. Esther Bové, Sr. Jaume Miquel

 

 

Servei de comptabilitat

Sr. Jaume Miquel

   

Secretaria

Sra. Assumpta Boixareu

   

Cap de serveis

Sra. Fátima Santos

   

Coord. Esports Infantil i Primària

Sr. M. Àngel Palomar

Coord. Esports Secundària

Sr. Salva Casas

   

Migdia i menjador Inf.- Pri.

Sra. Fátima Santos

Migdia i menjador Secundària

Sr. Oriol Barrero

   

Recepció Sants

Sra. Mercedes Abad, Sra. Isabel Pidemunt, Ferran Mayné

Recepció Les Corts

Sra. Sílvia Rourera, Sra. Montse Cañadó

   

Equip de Cuina Sants

 Sr. Manuel Bernal, Sr. Sergio Moral, Sra. Montse Clar, Sra. M. Carmen Fuentes, Sra. Esther Guzman

Equip de Cuina Les Corts

Sr. Òscar García, Sra. Marina Hernández, Sra. Conchita Sánchez. 

Manteniment d'instal·lacions

Sr. Josep Campos, Sr. Manel Fusté, G. Carmelo Cortés

Manteniment TIC

Sr. Gaspar Pujol, Sr. Lorenzo Gama

Comunicació

Sra. Berta Farré, Sr. Lorenzo Gama, Sr. Raimon Novell

MXI

Sra. Isabel Mata, Sr. Jordi Roger, Sr. Sr. Jesús Gallego

FEAC

Sra. Eva Morros, Sra. Sònia Sánchez