Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Red Bus

El Red Bus és una aula de reforç i/o ampliació dels continguts d'anglès que es treballen a l’aula ordinària. Va ser creat durant el curs escolar 2001-2002 i es va posar en marxa al setembre de 2002.
DSC03711

Els nostres objectius:

 • Millorar l’expressió i comprensió en llengua anglesa.
 • Potenciar l’autonomia de l’alumne.
 • Atendre a la diversitat de ritmes d’aprenentatge que es donen a les aules.
 • Crear un sistema de treball d’aprenentatge variat i que no depengui tan sols d’un mestre, sinó de diferents fonts d’informació.
 • Afavorir el treball individual, per parelles i en grup.
 • Fer atractiu i viu l’aprenentatge d’aquesta llengua.

Racons d’autoaprenentatge

 • Els nens fan grups de 4 o 5, els quals es mantenen durant tot un trimestre o un curs depenent del bon funcionament d’aquests.
 • Tot els grups han de passar per tots els racons.
 • Durant 1 hora treballen en aquell racó fent les activitats corresponents.
 • Depenent del racó, treballen de manera individual, en parelles o en grup.
 
 DSC03716  RedBus2013 0005  RedBus2013 0008
 

Recursos disponibles

 • Llibres de text.
 • Revistes
 • Llibres de lectura per nivells.
 • Diccionaris
 • Jocs de taula
 • Exàmens per a proves externes (Cambridge Young Learners )
 • Big Books
 • Titelles
 • Pòsters
 • DVDs
 • Software editorial
 • Àudios
 • Jocs d’ordinador
 • Materials didàctics en suport web i Internet