Maristes Sants-Les Corts

vendadellibres3

Agenda 21escolar

ag21

 http://www.bcn.cat/agenda21/

L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21. Per fer realitat aquest projecte planetari cal "pensar globalment i actuar localment". Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que tradueixi els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Barcelona també s'ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d'un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21. Les escoles també.

L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. Dins dels prjectes escolars l’eduació ambiental te una importancia cada vegada més creixent en el nostre ideal educatiu, es per aixó que ens hem implicat en l’Agenda 21 escolar i fem tot un conjunt de proyectes i objectius que es veuran a continuació:

 • Introduir el tema de l’ecologia gràcies al projecte de Agenda 21 Escolar, del qual som signants i participació en activitats a nivell de l’ajuntament de Barcelona per concienciar tant a la classe com a tema normal de claustre
 • Comunicar als alumnes via mail els temes d’actualitat medioambiental
 • Creació d’un Blog informatiu pels alumnes sobre la Comissió Verda d’alumnes creada per ells mateixos i coordinada per la comissió Verda
 • Campanya de Sant Jordi de Reciclatge de LLibres
 • Diagnosticar la filosofia de sostenibilitat del centre (ecoauditories, treballs de Recerca)
 • Diagnosticar el consum energètic (electricitat, gas, etc.) i gràcies a treballs de receca amb el projecte d’instalació d’una placa solar aprovat pel SOM, introduir canvis en la gestió energètica (electricitat, gas, etc.)
 • Diagnosticar el consum de diferent tipus de materials (paper, plàstic, fusta, etc.) i fer el reciclatge selectiu a cada classe.
 • Crèdit de Síntesi de 1er ESO dedicat al Medi Ambient
 • Diagnosticar la gestió respecte a la mobilitat
 • Diagnosticar l’estat del verd al centre (a l’interior de l’edifici, al pati, etc.) i afegir plantes al centre i a cada classe.
 • Reciclar el paper de l’escola i afavorir l’estalvi de paper i educar en aquest aspecte mitjançant la promoció del correu electronic per comunicats i actes de reunió
 • Confeccionar un contenidor per la recollida de paper, cartrons i plàstics i un cop per setmana portar el paper a un contenidor blau o groc sota la tutela d’un professor
 • Coordinar els diferentes sectors de l’escola (pares, mestres, personal no docent....) en els temes medioambientals de l’escola.
 • Donar importancia i valor al temes medioambientals a nivell del claustre