Maristes Sants-Les Corts

vendadellibres3

Club de ciències

El 29 març 2007 vam crear el CLUB de CIÈNCIES amb la idea de potenciar, entre els alumnes de 2n ESO i en coordinació amb els tutors, a aquells alumnes als quals els agradaven les ciències però que en el seu context de classe no els permetien ampliar coneixements. Originalment van ser 6 alumnes de notes altes que van participar en bastants experiments curiosos i que durant aquest any van muntar una revista (7CIENCIES) que buscava promocionar les ciències i que es repartia en pdf i per correu electrònic entre els alumnes interessats.

El 2008 es va muntar el BLOC (http://7ciencies.blogspot.com) que funciona com TIC del Dep de Ciències, i on es detallen els experiments que es fan en una hora de pati, amb articles d'interès, propostes de lectura ... en alguns experiments oberts a la gent com el concurs d'avions de paper obn hem arribat a ajuntar en els patis a més de 50 alumnes curiosos i expectants. Entre els alumnes es realitza un concurs per tal de veure qui prepara millor els experiments, resol enigmes, troba notícies més interesants...